Βρίσκεστε εδώ: Δ. Μ. Φωτογραφές - Αρχική > Ενότητα 3 > B. Μελέτη Σημαντικών Φωτογράφων

                  3η  Ενότητα : Ιστορία της τέχνης της Φωτογραφίας

 

    Μελέτη σημαντικών φωτογράφων,

                                  στο έργο των οποίων τεκμηριώνεται η ιστορία της Φωτογραφίας.

 

 1.    Η αρχή της Φωτογραφίας και ο Πικτοραλισμός.


 2.    Από τη φύση στην κοινωνία, ο  Ουμανισμός στην «ζωή» και στην Τέχνη.


 3.    Η Φωτογραφία στην τελευταία πεντηκονταετία.

 

 4.    Το χρώμα. 


 5.    Οι Έλληνες Φωτογράφοι.

 

Πατήστε πάνω στους έγχρωμους τίτλους των πιο πάνω ενοτήτων ή πάνω στους συνδέσμους, αριστερά στο μενού, για να μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ενότητες.

 

                                                                                          επιστροφή στο προηγούμενο

                                                                   

 


 
Watch Ready Player One Movie
Hd Porn Pornstar Making Big Black Cock Oral Free Porn Inseam Transsexual with uncut cock Free Porn Japanese Sexy Teen Girl Cumshot in Face