Βρίσκεστε εδώ: Δ. Μ. Φωτογραφές - Αρχική > Ενότητα 3 > B. Μελέτη Σημαντικών Φωτογράφων

                  3η  Ενότητα : Ιστορία της τέχνης της Φωτογραφίας

 

    Μελέτη σημαντικών φωτογράφων,

                                  στο έργο των οποίων τεκμηριώνεται η ιστορία της Φωτογραφίας.

 

 1.    Η αρχή της Φωτογραφίας και ο Πικτοραλισμός.


 2.    Από τη φύση στην κοινωνία, ο  Ουμανισμός στην «ζωή» και στην Τέχνη.


 3.    Η Φωτογραφία στην τελευταία πεντηκονταετία.

 

 4.    Το χρώμα. 


 5.    Οι Έλληνες Φωτογράφοι.

 

Πατήστε πάνω στους έγχρωμους τίτλους των πιο πάνω ενοτήτων ή πάνω στους συνδέσμους, αριστερά στο μενού, για να μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ενότητες.

 

                                                                                          επιστροφή στο προηγούμενο

                                                                   

 


 
Mobile Porn Videos