3η  Ενότητα : Ιστορία της τέχνης της Φωτογραφίας

 

     

Α)  Τα καλλιτεχνικά κινήματα και ρεύματα στην Τέχνη (γενικά) και ειδικά στη Φωτογραφία


Β)  Μελέτη σημαντικών φωτογράφων, στο έργο των οποίων τεκμηριώνεται η ιστορία της            Φωτογραφίας.

 

 

Πατήστε πάνω στους έγχρωμους τίτλους των πιο πάνω ενοτήτων ή πάνω στους συνδέσμους, αριστερά στο μενού, για να μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ενότητες

 
Mobile Porn Videos