Περιεχόμενα

 

   Ενότητα 1η : Τεχνική της φωτογραφίας (αναλογικής και ψηφιακής).

 

     –   1.  Εισαγωγή στη Φωτογραφία.

     –   2.  Φωτογραφικές μηχανές.

     –   3.  Φακοί  – απλοί & σύνθετοι.

     –   4.  Φιλμ  –  Ψηφιακοί Αισθητήρες.

     –   5.  Το Φως και η σκιά.  

     –   6.  Έκθεση.  

     –   7.  Φωτομέτρηση.

     –   8.  Ισοροπία του λευκού White balance

     –   9.  fαlsh, fill flash.

     –  10. Αντίθεση.

     –  11. Αρχεία raw - jpeg.

     –  12. Ορολογία.

     –  13. Πρακτικές Οδηγίες.  

 

   Ενότητα 2η : Αισθητική της Φωτογραφίας.

 

     –   1.  Φωτισμός.

     –   2.  Τονικότητα.

     –   3.  Το κάδρο.

     –   4.  Γωνίες λήψης.

     –   5.  Γραμμές - Βάθος πεδίου

     –   6. Το Φόντο.

     –  6Α. Σημειώσεις για το Φόντο. 

     –   7.  Το Χρώμα.

     –  7Α. Σημειώσεις για το Χρώμα.

     –   8.  Η Σύνθεση.

 

   Ενότητα : Ιστορία της τέχνης της Φωτογραφίας.

     Η ενότητα περιλαμβάνει δυο κύριες υποενότητες:

 

       Α)  Τα καλλιτεχνικά κινήματα και ρεύματα στην Τέχνη (γενικά) και ειδικά στη Φωτογραφία


       Β)  Μελέτη σημαντικών φωτογράφων, στο έργο των οποίων τεκμηριώνεται η ιστορία                           της Φωτογραφίας.

 

                 1.    Η αρχή της Φωτογραφίας και ο Πικτοραλισμός.


                2.    Από τη φύση στην κοινωνία, ο  Ουμανισμός στην «ζωή» και στην Τέχνη.


                3.    Η Φωτογραφία στην τελευταία πεντηκονταετία.

 

               4.    Το χρώμα. 


              5.    Οι Έλληνες Φωτογράφοι.

 

 

    Ενότητα 4η   : Ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών.

 

                                                                                                           Δαμιανός Μωραΐτης

 
Mobile Porn Videos