Περιεχόμενα

 

   Ενότητα 1η : Τεχνική της φωτογραφίας (αναλογικής και ψηφιακής).

 

     –   1.  Εισαγωγή στη Φωτογραφία.

     –   2.  Φωτογραφικές μηχανές.

     –   3.  Φακοί  – απλοί & σύνθετοι.

     –   4.  Φιλμ  –  Ψηφιακοί Αισθητήρες.

     –   5.  Το Φως και η σκιά.  

     –   6.  Έκθεση.  

     –   7.  Φωτομέτρηση.

     –   8.  Ισοροπία του λευκού White balance

     –   9.  fαlsh, fill flash.

     –  10. Αντίθεση.

     –  11. Αρχεία raw - jpeg.

     –  12. Ορολογία.

     –  13. Πρακτικές Οδηγίες.  

 

   Ενότητα 2η : Αισθητική της Φωτογραφίας.

 

     –   1.  Φωτισμός.

     –   2.  Τονικότητα.

     –   3.  Το κάδρο.

     –   4.  Γωνίες λήψης.

     –   5.  Γραμμές - Βάθος πεδίου

     –   6. Το Φόντο.

     –  6Α. Σημειώσεις για το Φόντο. 

     –   7.  Το Χρώμα.

     –  7Α. Σημειώσεις για το Χρώμα.

     –   8.  Η Σύνθεση.

 

   Ενότητα : Ιστορία της τέχνης της Φωτογραφίας.

     Η ενότητα περιλαμβάνει δυο κύριες υποενότητες:

 

       Α)  Τα καλλιτεχνικά κινήματα και ρεύματα στην Τέχνη (γενικά) και ειδικά στη Φωτογραφία


       Β)  Μελέτη σημαντικών φωτογράφων, στο έργο των οποίων τεκμηριώνεται η ιστορία                           της Φωτογραφίας.

 

                 1.    Η αρχή της Φωτογραφίας και ο Πικτοραλισμός.


                2.    Από τη φύση στην κοινωνία, ο  Ουμανισμός στην «ζωή» και στην Τέχνη.


                3.    Η Φωτογραφία στην τελευταία πεντηκονταετία.

 

               4.    Το χρώμα. 


              5.    Οι Έλληνες Φωτογράφοι.

 

 

    Ενότητα 4η   : Ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών.

 

                                                                                                           Δαμιανός Μωραΐτης

 
Watch Ready Player One Movie
Hd Porn Pornstar Making Big Black Cock Oral Free Porn Inseam Transsexual with uncut cock Free Porn Japanese Sexy Teen Girl Cumshot in Face