Πρόλογος

 

Το κομμάτι με τίτλο «Σημειώσεις», που ακολουθεί, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πλήρες και απαραίτητο βοήθημα για τα «Σεμινάρια Φωτογραφίας» που άρχισαν το φθινόπωρο του 2013 και ελπίζω να συνεχισθούν για πολλά χρόνια.

 

Έτσι λοιπόν η «ύλη» είναι διαρθρωμένη με ανάλογο τρόπο, οπότε όποιος θέλει να βοηθηθεί πραγματικά πρέπει να ακολουθήσει αυτή την διάρθρωση με σχετική ακρίβεια.

 

Στο menu «Σημειώσεις» αριστερά ακολουθούν τα «Περιεχόμενα» με την πληθώρα και τον όγκο της ύλης.

 

Στα «Περιεχόμενα» φαίνονται καθαρά (ελπίζω):

  •  Πρώτον  ακριβώς η ύλη, όπως θα είναι όταν τελειώσουν οι σημειώσεις και
  •  Δεύτερον ποιά κομμάτια της ύλης είναι ήδη έτοιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

          Τα κομμάτια που είναι ήδη έτοιμα ξεχωρίζουν γιατί εμφανίζονται με χρωματιστά γράμματα

 

Υπόδ. Κάθε φορά που θέλετε να γυρίσετε στα «Περιεχόμενα» θα πρέπει να πατάτε στην λέξη Περιεχόμενα στο menu «Σημειώσεις» αριστερα.

 

Στο τέλος του menu «Σημειώσεις» στην αριστερή στήλη υπάρχει ο σύνδεσμος «Βιβλιογραφία» στον οποίον αναφέρονται τα κυριότερα βιβλία στα οποία στηρίχτηκαν αυτές οι σημειώσεις

 

Η ενημέρωση και ο εμπλουτισμός είναι συνεχής. 

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για προσθήκε ή αλλαγές στις σημειώσεις επικοινωνήστε μαζί μου πατώντας εδώ

 

 Πατήστε στη λέξη  «Περιεχόμενα» ή πατήστε απ' ευθείας στους συνδέσμους στο menu «Σημειώσεις» αριστερά για να δείτε την ύλη 

                                                                                                       Δαμιανός Μωραΐτης  

 
Watch Ready Player One Movie
Hd Porn Pornstar Making Big Black Cock Oral Free Porn Inseam Transsexual with uncut cock Free Porn Japanese Sexy Teen Girl Cumshot in Face